Ölmeden önce ölünüz

Resuallah buyurdu : " Külli şeyin yerciu ila aslihi. " ( Her şey aslına geri döner )


Benim azizim . Bil ki ruhların geri dönmesi iki şekilde olur.
Biri ihtiyari diğeri iztırari . Yani biri kendi arzusu ve isteğiyle , biri mecburen zorunlu olarak.

İhtiyari dönüş nefs kulluğundan ve masiva bağlarından kurtulmak suretiyle olur. Bu dönüş
"Mutu kable en temutu"  ( ölmden önce ölünüz) hadisi şerifinin hükmüyle , ölmeden önce ebedi dirilişle baki olmaktır.  "Irciı" (96/8) ( Bana geri dön !)  nidası ortaya çıktığında hemen yola düşülmelidir, zira masiva alakaları kesilmiştir.

Zaruri dönüş olan ölüm sırasında ise ruh şiddetle tutulup alınır ve ölüm sekeratı hakim olur. Bu sertlik , gönül levhasında nakşolan masiva bağlarından dolayıdır.

Peygamberlerin hepsinin ölümü tamamen ihtiyaridir. Evliyanın bazısının faniliği ve istiğrakı üstün olduğu halde ölümlerinin ıztıraki yani zoraki olması , nefs kulluğundan tamamen kurtulamamalarındandır.

Masiva bağlarıyla bağlı kalanlarda,  bu bağların her biri ölüm anında bir çeşit suretle gelip görünür.
"Ben senin filan amelinden veya filan düşüncenden meydana getirdiğin şeyim " der.

Ruh bunun çirkin şeklinden tiksinip yüzünü öbür tarafa çevirir. Fakat aynen o tarafta da görünür. O zaman ruha öyle bir pişmanlık ve hasret gelir ki anlatmak mümkün değildir.

Bir yandan ölüm meleğinin eziyeti bir yandan mallar evlatlar karılar bir taraftan korku , bir taraftan şeytanın vesvesesi bir taraftan çirkin amellerin hücumu. Zavallı ruh bunlar arasında çaresiz kalır. Kendisini Hak Teala Hazretinin kahrı ve azameti kaplar. Hak Teala Hazertinden başka feryadına yetişen bulunmaz.

O vakti halinin nasıl olacağını bir düşün ne kadar fazla masiva bağı varsa ölüm anında o kadar azap çekersin.

Ama kalğlerini boşaltıp saflaştırmış , nefsini temizlemiş kimselerin gönül gözlerinden örtü ve perde kaldırılır. Ahadiyet cemalinin müşahedesi hasıl olur. İman nurunun hakikati tecelli eder. Ölüm sırasında gözlerine cemal nurundan başka birşey görünmez. Kalperine Allah zikrinden başka birşey giremez. Kendinden ve iki cihandan geçip şevkle göçer.

Bazen şevklerin fazlalığından Hz Azraili dahi göremezler. Hemen asıl vatanlarına varırlar.


( Alındığı yer : GAYB BAHÇESİNDEN SESLENİŞLER )


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !