Tabir

Kimin hangi yazısının altına yazacaktım da vazgeçmiştim.
Hafızamda kalan kırıntılarla yazılmış olacaktı..
Şincik  yazıyorum :)


" Rüya yorumlamasi için tabir kelimesi kullanılır. Bu kelimenin kökü " Karşıdan karşıya geçmek , öte tarafa geçmek, nehri geçmek" anlamına gelir. Rüya tabircisi rüyadaki suretlerin ötesine geçip gizli manalara ulaşır.

Kur' an 'da "Ey basiret sahipleri, ibret alın!" (59:2) emriyle Hz Peygamber Medine de kaldığı müddetçe Allah'ın olayları nasıl şekillendirdiği anlatırlır.
Kur an da kullanılan kelime tabir kelimesi ile aynı kökten gelen itibar kelimesidir. En temel anlamıyla bu kelime ( bir şeyden başka bir şeye zihni geçiş ) anlamına gelir. Kur an tercümelerinde meal dilinde uygun anlaşılması için. "Örnek al ", " Ders al " , İbret al " , " Dikkat et " şeklinde kullanılmıştır. Ne var ki  İbn Arabi bu kelimeyi Arapça kullanımına uygun olarak tabir keliesi ile eş anlamlı olarak düşünür.


Sayfa 45
Hayal Alemleri
William Chittick 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !